Infrastructură Windows și SQL Server

Fiecare proiect SharePoint sau Dynamics CRM on-premise are nevoie de o infrastructură Windows (Active Directory, Application Servers) și SQL Server.

În funcție de dimensiunea și cerințele proiectelor, implementarea infrastructurii necesare poate fi structurată în urmatoarele activități de bază:

Windows Server

  • Definirea cerințelor și dimensionarea hardware (capacity planning)
  • Instalarea sistemului de operare
  • Aplicarea patch-urilor și update-urilor
  • Implementarea Active Directory
  • Implementarea rolurilor – Application Server (IIS server), DNS și/sau DHCP
  • Implementarea structurilor high-availability – NLBs și/sau clustere

Microsoft SQL Server

  • Definirea cerințelor și dimensionarea hardware (capacity planning)
  • Optimizarea SQL Server pentru o performață sporită
  • Instalarea diferitelor componente ale SQL Server: Database, Reporting Services
  • Implementarea structurilor high-availability – clustere, mirroring, SQL log shipping

Țelul companiei reprezintă furnizarea de servicii de o înaltă calitate pentru orice proiect indiferent de dimensiunea sau de complexitatea acestuia.

Tehnologia folosită
Sisteme de operare
Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2
Servere Web
IIS Server
Baze de date
SQL Server 2016, SQL Server 2014, SQL Server 2012