Contactează-ne

  Nume

  Telefon

  Email

  Companie

  Mesaj

  Mă abonez la newsletter

  Am citit politica de confidențialitate și sunt de acord cu prelucrarea datelor personale

  Transformarea organizațiilor si pregătirea angajaților pentru era digitală

  Stadler & Partners > Transformare Digitală  > Transformarea organizațiilor si pregătirea angajaților pentru era digitală
  digital transformation

  Transformarea organizațiilor si pregătirea angajaților pentru era digitală

  • Adaptarea la era digitală nu mai este o alegere, a devenit o condiție esențiala pentru a rămâne relevant in mediul de afaceri curent si presupune o transformare continua
  • Devine imperativ ca organizațiile sa acorde o mai mare atenție programelor de formare (training, mentorat, coaching)
  • Procesele de business trebuie revizuite continuu si adaptate sa reflecte realitatea curenta si planurile de dezvoltare ale companiei, astfel încât sa susțină in cel mai eficient mod posibil atingerea obiectivelor strategice; noile inovații tehnologice oferă importante oportunități de optimizare operațională
  • Transformarea digitală este un proces continuu de optimizare a ecosistemului tehnologic;

  Transformarea digitală este un proces continuu de optimizare a ecosistemului tehnologic; următoarele aspecte sunt esențiale pentru generarea unui impact strategic si accelerarea realizării beneficiilor:

  (1) automatizarea activităților pentru eficientizarea executării proceselor

  (2) implementarea de soluții avansate de raportare

  (3) utilizarea modelelor bazate pe Inteligenta Artificiala pentru accelerarea si optimizarea deciziilor

  Adaptarea la era digitală nu mai este o alegere, a devenit o condiție esențiala pentru ca organizațiile să rămână competitive, să își îmbunătățească operațiunile și să răspundă nevoilor în continuă evoluție si cerințelor tot mai exigente ale clienților și angajaților. De exemplu, pandemia COVID-19 a demonstrat nevoia ca organizațiile să fie agile și flexibile, munca la distanță și colaborarea digitală devenind noua normă.

  Jeff Bezos, CEO-ul Amazon, a menționat într-o discuție pe tema transformării digitale că „singurul avantaj durabil pe care îl poți avea față de ceilalți este agilitatea”.

  Succesul durabil într-un mediul de afaceri dinamic și în permanenta schimbare presupune o transformare operațională si digitala continuă. Aceasta transformare trebuie inițiată si transpusa in cultura organizațională printr-un angajament activ si susținut din partea echipei de management.

  Un element critic al acestei transformări îl reprezintă dezvoltarea încrederii între angajații companiei. Liderii trebuie să aibă încredere că oamenii din organizația lor iau deciziile corecte atunci când li se oferă instrumentele și informațiile potrivite, si angajații trebuie să aibă încredere că liderii ii sprijină în activitate și îi ajuta să se dezvolte in cadrul organizației. Încrederea se bazează pe un istoric al interacțiunilor si poate fi susținută in timp prin adoptarea unor sisteme tehnologice care sa faciliteze derularea activității si generarea unor rapoarte relevante privind îndeplinirea sarcinilor asumate.

  Unele modele operaționale disruptive includ chiar o tranziție de la ierarhiile tradiționale bazate pe structuri decizionale rigide si birocratice către structuri organizatorice agile în care oamenii din cadrul companiei sunt împuterniciți să ia decizii si sa acționeze proactiv in baza unor valori și principii bine definite. Firmele se îndepărtează treptat de culturile ce presupun aversiune față de risc și evoluează către culturi în care inovația și experimentarea sunt încurajate. Aceasta deschidere este posibila datorita inovațiilor tehnologice ce oferă abilitatea de a monitoriza in timp real indicatori cheie de performanta astfel încât eventualele derapaje sa poată fi identificate si corectate rapid.

  Pregătirea si susținerea angajaților

  Oamenii au in general nevoie de claritate si sens.  Definirea si comunicarea unei strategii clare de business pe termen mediu (perioada considerata in mod uzual este de 3-5 ani, intervalul de timp putând varia de la organizație la organizație), a unor obiective anuale măsurabile si a nevoii de transformare digitala pentru atingerea acestor obiective oferă angajaților sens și direcție, ajutându-i să înțeleagă rolurile și responsabilitățile pe care le au și modul în care contribuie la succesul organizației. Această claritate ajută echipele să se concentreze pe ceea ce contează cu adevărat, definește cum arată succesul si modul in care este măsurată performanta, promovează colaborarea între angajați și îi ajută să ia decizii mai bune, aliniate cu prioritățile organizației, conducând la o satisfacție mai mare la locul de muncă și un sentiment de împlinire.

  Promovarea unui sentiment de autonomie, responsabilitate si sens încurajează angajații să fie mai implicați, mai inovatori și să aducă contribuții valoroase la dezvoltarea organizației. Aceste contribuții pot fi mult amplificate prin promovarea unei culturi a învățării continue, dezvoltarea de competențe digitale si accesul la soluțiile tehnologice optime care sa faciliteze luarea rapida de decizii si acționarea in baza acestora.

  Un raport publicat de MIT și Capgemini identifică următoarele atribute ca fiind definitorii pentru a fi de succes in era digitala: orientarea către succesul clienților, inovația, luarea deciziilor bazate pe date, colaborarea, cultura deschisă in care angajatul este împuternicit si responsabilizat, mentalitatea orientata spre adoptarea rapidă a soluțiilor tehnologice optime, agilitatea și flexibilitatea.

  Devine astfel imperativ ca organizațiile sa acorde o mai mare atenție programelor de formare (training, mentorat, coaching) adaptate permanent nevoilor organizației, care să-i susțină pe angajați in adoptarea unei culturi transformaționale, bazate pe dezvoltarea continua de noi abilitați si a unei mentalități constructive (ex., dezvoltare personala, comunicare de impact, competente digitale, managementul schimbării).

  Optimizarea proceselor

  Angajații își desfășoară activitatea urmând procese si proceduri, nivelul de formalizare al acestora variind de la caz la caz. Faptul ca un proces sau o procedura generează rezultatele scontate (este eficace), nu înseamnă neapărat ca este si eficient. Unele procese au fost poate definite cu mult timp in urma si reflecta abordarea optima de la momentul respectiv. Intre timp este posibil ca organizația, piața sau capabilitățile tehnologice sa fi evoluat astfel încât sa existe in prezent noi oportunități de îmbunătățire.

  Procesele de business trebuie revizuite continuu si adaptate sa reflecte realitatea curenta si planurile de dezvoltare ale companiei, astfel încât sa susțină in cel mai eficient mod posibil atingerea obiectivelor strategice.

  Monitorizarea, analizarea si transformarea regulata a modului in care sunt executate procesele oferă companiilor abilitatea de a se adapta rapid la dinamica pieței prin adoptarea celor mai bune practici, pot reduce costurile operaționale, pot îmbunătăți calitatea produselor și serviciilor pe care le oferă și pot spori satisfacția clienților.

  Mai mult, prin optimizarea proceselor, organizațiile pot identifica și valorifica noi oportunități de creștere și inovare astfel încât sa își construiască avantaje competiționale. Optimizarea implică adesea integrarea de noi tehnologii și sisteme care pot automatiza anumite sarcini, pot elimina blocajele și oferă informații în timp real asupra datelor.

  În plus, optimizarea poate ajuta companiile să construiască o cultură a îmbunătățirii continue, în care angajații sunt încurajați să identifice ineficiențe și să sugereze schimbări benefice creșterii eficientei operaționale.

  Pentru un maxim de valoare, schimbările aduse proceselor trebuie agreate cu reprezentanți cheie din rândul beneficiarilor si comunicate rapid si clar persoanelor implicate in executarea acestor procese.

  Maximizarea beneficiilor oferite de ecosistemul tehnologic

  Transformarea digitală este un proces continuu de optimizare a ecosistemului tehnologic si poate adresa aspecte precum consolidarea infrastructurii si a aplicațiilor (ex., migrarea către soluții in cloud), modificarea sistemelor existente sau implementarea unor noi soluții (ex., bazate pe Inteligenta Artificiala, soluții avansate de raportare, platforme de automatizare, colaborare sau raportare, sisteme de integrare si securizare a datelor) care susțin si accelerează atingerea obiectivelor organizaționale.

  Un studiu HFS Research menționează următoarele aspecte ca fiind esențiale pentru generarea unui impact strategic si accelerarea realizării beneficiilor: (1) automatizarea activităților pentru eficientizarea executării proceselor, (2) implementarea de soluții avansate de raportare si (3) utilizarea modelelor bazate pe Inteligenta Artificiala pentru accelerarea si optimizarea deciziilor.

  In mod particular, soluțiile de automatizare software a proceselor (RPA) ce presupun volume mari de activități repetitive consumatoare de timp oferă un mod rapid de a obține beneficii importante precum creșterea productivității, evitarea de costuri, îmbunătățirea calității sau creșterea nivelului de respectare a regulilor si reglementarilor. Prin degrevarea angajaților de anumite activități, creste abilitatea lor de a se dedica lucrurilor ce aduc un maxim de valoare companiei si dezvoltării continue.

  Pentru a maximiza impactul investițiilor, angajații trebuie sa beneficieze in mod regulat de programe de formare si actualizare a competentelor digitale.

  Un articol scris în parteneriat cu Creative & Bright

  Stadler & Partners
  No Comments

  Sorry, the comment form is closed at this time.