Servicii managed DevOps

Standardizarea proceselor de management ale producției de software

Standardizăm procesul de producție al aplicațiilor noi folosind metodologia SCRUM și Azure DevOps

a
Planificare

Definirea scopului proiectului, a fazelor și a resurselor necesare

a
Design

Realizarea și validarea pilotului, detalierea și prioritizarea specificațiilor aplicației

a
Dezvoltare MVP

Analiza detaliata a specificațiilor, dezvoltarea și testarea în sprint-uri

a
Release

Automatizarea proceselor de build și release pe diferite medii (test, UAT, producție)

Automatizați și optimizați procesele de build și release

Definim fluxurile de release și implementăm pentru aplicații complexe CI – continuous integration și CD – continuous deployment

Contactați-ne
dashboard dev ops

Managementul aplicațiilor existente

Optimizăm mentenanța aplicațiilor existente pentru a le crește fiabilitatea și frecvența producerii noilor versiuni

Preluare operațională

Definirea parametrilor serviciului, implicarea resurselor tehnice calificate

Transfer de cunoștințe tehnice

Refacerea procedurilor de build / release, redocumentarea fluxului principal de business

Implementare DevOps

Implementarea CI și CD, standardizarea procesului de release

Management și optimizare

Accelerarea calendarului de release a versiunilor noi