stadler&partners Tag

digital transformation
  • Adaptarea la era digitală nu mai este o alegere, a devenit o condiție esențiala pentru a rămâne relevant in mediul de afaceri curent si presupune o transformare continua
  • Devine imperativ ca organizațiile sa acorde o mai mare atenție programelor de formare (training, mentorat, coaching)
  • Procesele de business trebuie revizuite continuu si adaptate sa reflecte realitatea curenta si planurile de dezvoltare ale companiei, astfel încât sa susțină in cel mai eficient mod posibil atingerea obiectivelor strategice; noile inovații tehnologice oferă importante oportunități de optimizare operațională
  • Transformarea digitală este un proces continuu de optimizare a ecosistemului tehnologic;
Read More